هوش خود را بیازمایید


جواب آخرین عملیات ریاضی چند می شود؟
::
:: مرتبط با: ریاضی و اعداد , معما و چیستان ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : دوشنبه 10 تیر 1392
حساب کنید.آیا ....


::
:: مرتبط با: تصویر , ریاضی و اعداد ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1392
تعداد مثلث ها!!
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : سه شنبه 16 آبان 1391
تست هوش

تست هوش جالب:
در پایان تعداد پاسخ های درست شما ضرب در 10 میشود و میزان آی کیو شما را نشان میدهد (آسانی سوالات شما را گول نزند )
1- بعضی از ماهها 30 روز دارند بعضی 31 روز چند ماه 29 روز دارد؟
2- اگر دکتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟
3- من ساعت 8 شب به رختخواب رفتم و ساعتم را کوک کردم که 9 صبح زنگ بزند وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم چند ساعت خوابیده بودم؟
4- عدد 30 را به نیم تقسیم کنید وعدد 10 را به حاصل آن اضافه کنید چه عددی به دست می آید؟
5- مزرعه داری 17 گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز 9 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟
6- اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی یک چراغ نفتی و یک شمع باشد اول کدامیک را روشن می کنید؟
7- فردی خانه ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود این خرس چه رنگی است؟
8- اگر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟
9- حضرت موسی از هر حیوان چند تا با خود به کشتی برد؟
10- اگر اتوبوسی را با 43 مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر را پیاده کنید و 7 مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و 4 نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از 14 ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟
پاسخ تست ها
1- تمام ماهها حداقل 29 روز را دارند
2- یک ساعت (شما یک قرص را در ساعت 1 و دیگری را درساعت 1/5 و بعدی را در ساعت 2 می خورید(
3- ساعت کوکی نمیتواند شب و روز را تشخیص دهد پس به اولین ساعت 9 که برسد زنگ میزند که ساعت 9 شب است
4- حاصل 70 است ( تقسیم بر نیم معادل ضرب در 2 است)
5- او 9 گوسفند خواهد داشت
6- کبریت
7- سفید چون خانه ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد
8- همان2 سیب
9- هیچ( حضرت نوح بود نه حضرت موسی(
10- خوب خودتونید دیگه( نام خودتان(
ارزیابی تست براساس تعداد جوابهای نادرست سطح هوش
7تا و بیشتر دانش اموز دبستان
6 تا دانش اموز دبیرستان
5 تا دانشجو
2-3 استاد دانشگاه
1 مدیران ارشد
ارسال توسط دوست خوبمون مهدی حسینی فرزاد


::
:: مرتبط با: آمار , ریاضی و اعداد , معما و چیستان ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : دوشنبه 15 آبان 1391
سن(بازی و ریاضی)

سلام دوستان

 

عملیات ریاضی زیر را انجام دهید ونتیجه آن را ببینید . خیلی جالبه!

سن خود را ضربدر ۷۷۷ کنید. حاصل بدست آمده را در ۱۳ ضرب کنید. چه عددی به دست می آید؟::
:: مرتبط با: آمار , ریاضی و اعداد ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391
بازی و ریاضی(تعداد دخترها و پسرها)

 از دوستتان بخواهید تعداد پسرها و دخترهای یک خانواده را در نظر بگیرد.

 

تعداد پسرها را در ۲ ضرب کند.

حاصلضرب را به اضافه ۱ کند.

حاصل را در ۵ ضرب کند.

تعداد دخترها را به حاصل اضافه کندوحاصل را به شما بگوید. شما با استفاده از عدد نهایی می توانید تعداد پسرها و دختر های آن خانواده را به بگویید.

مثال:   پسر ۵        دختر ۳

۵ضربدر ۲ = ۱۰ +۱= ۵ضربدر۱۱=۵۵+تعداد دخترها(۳)=۵۸

شما باید در ذهنتان ۵۸ را منهای ۵ کنید.که حاصل ۵۳ می شود. یکان این عدد تعداد دخترها و دهگان آن تعداد پسرهاست!::
:: مرتبط با: آمار , ریاضی و اعداد ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391
بازی و ریاضی(تعداد دخترها و پسرها)

 از دوستتان بخواهید تعداد پسرها و دخترهای یک خانواده را در نظر بگیرد.

 

تعداد پسرها را در ۲ ضرب کند.

حاصلضرب را به اضافه ۱ کند.

حاصل را در ۵ ضرب کند.

تعداد دخترها را به حاصل اضافه کندوحاصل را به شما بگوید. شما با استفاده از عدد نهایی می توانید تعداد پسرها و دختر های آن خانواده را به بگویید.

مثال:   پسر ۵        دختر ۳

۵ضربدر ۲ = ۱۰ +۱= ۵ضربدر۱۱=۵۵+تعداد دخترها(۳)=۵۸

شما باید در ذهنتان ۵۸ را منهای ۵ کنید.که حاصل ۵۳ می شود. یکان این عدد تعداد دخترها و دهگان آن تعداد پسرهاست!::
:: مرتبط با: آمار , ریاضی و اعداد ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391
موفقیت در هر سنی چه معنی میده؟
در ٤ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... کثیف نکردن شلوار

در 7 سالگى ... موفقیت عبارت است از ... پیدا کردن راه خانه (از مدرسه)

در ١٢ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... داشتنِ دوست (یافتن)

در ١٨ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... گرفتن گواهى نامه رانندگى

در ٢٠ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... برقرارى رابطه

در ٣٥ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... پول داشتن

در ٤٥ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... پول داشتن

در ٥٥ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... پول داشتن

در ٦٠ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... برقرارى رابطه

در ٦٥ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... تمدید گواهى نامه رانندگى

در ٧٠ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... داشتنِ دوست (تنهایی)

در ٧٥ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... پیدا کردن راه خانه (از هر کجا)

در ٨٠ سالگى ... موفقیت عبارت است از ... کثیف نکردن شلوار


::
:: مرتبط با: طنز , پیام ها و سخنان زیبا , خانواده , ریاضی و اعداد ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : جمعه 22 اردیبهشت 1391
صورتحساب

پسر بچه ای یک برگ کاغذ به مادرش داد .
مادر که در حال آشپزی بود ،دستهایش را با حوله تمیز کرد و نوشته را با صدای بلند خواند.
او نوشته بود :

صورتحساب !!!
کوتاه کردن چمن باغچه 5.000 تومان
مراقبت از برادر کوچکم 2.000 تومان
نمره ریاضی خوبی که گرفتم 3.000 تومان
بیرون بردن زباله 1000 تومان
جمع بدهی شما به من :12.000 تومان !

مادر نگاهی به چشمان منتظر پسرش کرد،چند لحظه خاطراتش را مرور کرد و سپس قلم را برداشت و پشت برگه صورتحساب این را نوشت:

بابت 9 ماه بارداری که در وجودم رشد کردی هیچ
بابت تمام شبهائی که به پایت نشستم و برایت دعا کردم هیچ
بابت تمام زحماتی که در این چند سال کشیدم تا تو بزرگ شوی هیچ
بابت غذا ، نظافت تو ، اسباب بازی هایت هیچ
و اگر شما اینها را جمع بزنی خواهی دید که : هزینه عشق واقعی من به تو هیچ است

وقتی پسر آن چه را که مادرش نوشته بود خواند چشمانش پر از اشک شد ودر حالی که به چشمان مادرش نگاه می کرد. گفت:
مامان ... دوستت دارم

آنگاه قلم را برداشت و زیر صورتحساب نوشت:
قبلاً بطور کامل پرداخت شده !!!

قابل توجه اونهائی که فکر میکنند مرور زمان انها را بزرگ کرده و حالا که هیکل درشت کردند خدا را هم بنده نیستند.
بعضی وقتها نیازه به این موارد فکر کنیم ...
کسانی که از خانواده دور هستند شاید بهتر درک کنند.

نتیجه گیری منطقی: جایی که احساسات پا میذاره منطق کور میشه!!!
مادر متوجه نشد که پسرش داره سرش کلاه میذاره : جمع بدهی میشه 11.000 تومان نه12.000 تومان !!!::
:: مرتبط با: طنز , داستان , پیام ها و سخنان زیبا , خانواده , عشق , مراقبت , آمار , ریاضی و اعداد , والدین ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : جمعه 7 بهمن 1390
بازی و ریاضی

شما می‌توانید به راحتی پلاک خانه‌ی دوستتان و سن او را پیدا کنید؛ بدون آن که مستقیم از او بپرسید. برای این کار از او بخواهید: 

1    پلاک خانه اش را دو برابر و با پنج جمع کند.

2    حاصل را در 50 ضرب کند.

3    سنش را به حاصل ضرب بیافزاید.

4.    365 را که تعداد روزهای سال است، به حاصل اضافه کند.

5    از نتیجه عدد 615 را کم کند و عدد به دست آمده را به شما بگوید.

ارقام سمت راست سن او و بقیّه ی ارقام شماره ی پلاک خانه اش هستند.

مثال:فرض کنید دوست شما پانزده سال دارد و پلاک خانه اش 81 است. 

1)    81x2=162+5=167

2)    167x50=8350

3)    8365=8350+15

4)   8730= 8365+365

5) 8115  =615- 8730

می‌توانید به جای سنّ، شماره ی کوچه ی دوستتان را بپرسید.


ضرب اعداد سه رقمی در 1001

اگر بخواهیم یک عدد سه رقمی را در عدد 1001 ضرب کنیم، اصلاً احتیاج به عمل ضرب نداریم. چون تنها کافی است که عدد سه رقمی را دو بار تکرار کنیم.

مثال:

643x1001= 643643

 712x1001=712712

خودتان هم امتحان کنید!.::
:: مرتبط با: آمار , ریاضی و اعداد ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : جمعه 30 دی 1390
 

 


 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic