اشتباه تصویر
این تصویر دو اشتباه دارد. آنها را بیابید.

::
:: مرتبط با: تصویر , خطای دید , معما و چیستان ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : سه شنبه 8 تیر 1395
خطای دید


چشم ما خطوط سفید را بصورت متصل به هم می بیند


در تصویر زیر چند حیوان می بینید؟
::
:: مرتبط با: تصویر , حیوانات , خطای دید ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : سه شنبه 8 تیر 1395
تصاویر متحرک از خطای دید
برای دیدن تصاویر متحرک روی آنها کلیک کنید.


:: ادامه مطلب
:: مرتبط با: خطای دید , تصویر ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : شنبه 14 فروردین 1395
چند مثلث؟
در تصویر زیر چند مثلث می بینید؟::
:: مرتبط با: تصویر , آمار , خطای دید , ریاضی و اعداد ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : چهارشنبه 21 آبان 1393
خطای دید(نیمرخ دوطرفه)


::
:: مرتبط با: تصویر , خطای دید ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : شنبه 15 شهریور 1393
تصویر جالب


::
:: مرتبط با: خطای دید , تصویر ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : سه شنبه 28 مرداد 1393
چند مربع؟

در تصویر زیر چند مربع می بینید؟


::
:: مرتبط با: ریاضی و اعداد , خطای دید , آمار , تصویر ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : جمعه 27 تیر 1393
خطای دید جدید.
تصاویر زیر یک اندازه اند. اگه باور نمی کنید اندازه گیری کنید!!پیرزن یا دختر جوان؟
::
:: مرتبط با: خطای دید , تصویر ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : پنجشنبه 8 اسفند 1392
خطای چشم!!
یک خطای چشم زیبا. این فایل را از اینجا دانلود کنید.
::
:: مرتبط با: خطای دید ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : شنبه 26 بهمن 1392
خطای دید جالب

وقتی دایره های کوچک با دایره های بزرگ طلاقی می کنند ،مغز شما یک مربع سیاه را میسازد، درحالی که همچین شکلی اصلاً وجود ندارد. این ترسیم یکی دیگر از خطا های دید شماست!


::
:: مرتبط با: تصویر , خطای دید ,
نویسنده : خلیل زارعی
تاریخ : چهارشنبه 18 دی 1392